Privacy Statement

Privacy

Camp Burnout respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop Camp Burnout de gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

Camp Burnout blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Camp Burnout adviseert dan ook de privacy policy regelmatig te raadplegen.

Persoonlijke gegevens

Camp Burnout gebruikt de gegevens van de gebruiker om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, namelijk om:

  1. –  diensten te verlenen en te factureren;
  2. – bestellingen af te handelen en de gebruiker te informeren over het verloop daarvan;
  3. – met de gebruiker te communiceren (waaronder het verzenden van berichten);
  4. – analyses uit te voeren voor rapportage-doeleinden;
  5. – de diensten op de wensen van de gebruiker af te stemmen;
  6. – de diensten te verbeteren;
  7. – de gebruiker extra diensten en voordelen aan te bieden;
  8. – alléén informatie over de gebruiker te verstrekken aan derden indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven;
  9. – alléén informatie over de gebruiker te verstrekken aan derden indien Camp Burnout daartoe verplicht is op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties)
  10. – te controleren of de gebruiker aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.
Betalingen

Alle online betalingen worden volledig afgehandeld door Mollie, een van de grootste betaalplatformen van Nederland. Mollie beschikt over de meest veilige betaalafhandelsystemen. Camp Burnout heeft nooit inzage in de persoonlijke bankgegevens van gebruiker. Het internet is echter een open systeem en Camp Burnout kan niet garanderen dat de door de gebruiker ingevulde persoonlijke gegevens niet door anderen kunnen worden onderschept.

Wettelijke verplichting

Camp Burnout behoudt zich het recht voor alle gegevens te openbaren in de mate waarin Camp Burnout redelijkerwijs van mening is dat openbaarmaking daarvan wettelijk verplicht is, om het beleid van de website te handhaven, of om de rechten, eigendom of veiligheid van de gebruiker of die van anderen te beschermen. Merk op dat het gebruik van elke functie die de gebruiker op onze websites aantreft zoals Facebook de ‘vind ik leuk’-functie (eveneens gekoppeld aan Facebook) ertoe kan leiden dat er door ons of door anderen gegevens worden verzameld of gedeeld over de gebruiker.

Privacy & Sociale Media

Camp Burnout kan niet regelen hoe de gegevens van de gebruiker worden verzameld, opgeslagen, gebruikt of gedeeld door sites van externe partijen of aan wie dat openbaar wordt gemaakt. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat hij het privacybeleid en de instellingen op de sites van dienst sociale netwerken leest om er zeker van te zijn dat hij begrijpt welke gegevens ze delen en daarmee akkoord gaat.

Als de gebruiker niet wilt dat Camp Burnout gegevens over de gebruiker deelt met de sites of applicaties van social media, moet de gebruiker niet naar de sites of applicaties van die social media gaan. De gebruiker moet dan bijvoorbeeld niet op een ‘vind ik leuk’-knop klikken op een productdetailpagina.

De gebruiker mag te allen tijde inzage verzoeken in diens persoonsgegevens. Ook kan de gebruiker Camp Burnout te allen tijde verzoeken zijn persoonsgegevens te veranderen of verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. De gebruiker kan tevens zijn gegevens online inzien en wijzigen door in te loggen.